Archive | May 2015

KİŞİ VƏ QADIN ARASINDA FİTRİ-TƏKVİNİ FƏRQLƏR

kadin-erkek+Allah kainatda hər şeyi cüt yaratmışdır. Bu cütlərdən hər birinin digəri ilə bütün yönlərdə eyni olduğunu söyləmək mümkün deyildir. Allah Quranın “Zariyat” surəsinin 49-cu ayəsində buyurur: “Hər şeyi cütcüt yaratdıq. Ola bilsin ki, (Allahın müqabilində başqa bir varlığın olmadığını, yəni Allahın bir cütün bir tərəfi olmadığını) yada salıb xatırlayasınız!

Zərrələrdən bitkilərə, ondan heyvanlar və insanlar arasındakı erkəklik-dişiliyə qədər hər şey cütdür və bir-birinə möhtacdır. Oxumağa davam et