Archive | İyul 2015

BƏYANAT

MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT: “17 İYUL CÜMƏ GÜNÜ YER KÜRƏSİNİN ŞƏRQ VƏ QƏRB HİSSƏLƏRİNDƏ MÜBARƏK FİTR BAYRAMININ İLK GÜNÜDÜR!”

Şəvval-1436Mərhum dini rəhbər Ayətullah Seyid Fəzlullahın müəssisəsindəki şəri heyət mərhum Seyidin söykəndiyi fiqhi əsasa uyğun olaraq dəqiq astronomik hesablamalara əsaslanaraq cümə gününə təvafüq edən 2015-ci il iyul ayının 17-ni 1436-cı il mübarək Fitr bayramı günlərinin ilk günü elan etmişdir. Beləliklə, 2015-ci il iyul ayının 16-sı cümə axşamı günü mübarək ramazan ayının son günüdür. Bəyanatda deyilir: Oxumağa davam et