Archive | Yanvar 2016

ƏLLİ İSTƏK

hasan_el_benna_Bu istəklərin giriş hissəsində

aşağıdakı sözlər deyilmişdir:

“Bu istəklərin hər biri tədqiqatçıların bir yerdə aparacaqları incə və geniş araşdırmaları tələb edir. Bununla bərabər bu əlli istək, ümmətin inkişafının bütün şərtləri və ehtiyaclarını əhatə edir. Bu istəklərin yerinə yetirilməsi üçün insanların qarşısında cürbəcür məneələr vardır. Bunları həyata keçirməkdən ötrü böyük səbir və diqqət, qüvvətli və sabit iradə lazımdır. Bütün bunlarla bərabər səmimi olaraq bu işə qərar verilərsə, yol açılar; güclü iradəyə sahib olan bir cəmiyyətin arzu etdiyi hər şeyə qovuşması isə qaçılmaz bir həqiqətdir”. Oxumağa davam et

QURAN ALƏMİNDƏ AİLƏ TƏRBİYƏSİ

20461_317004330830_6840426_nQuran həyat Kitabıdır. Ən doğru yolu, metodu, tərbiyə üsullarını və düzgün tədrisi göstərən yeganə Kitabdır. Çünki o, aləmlərin xaliqi olan Allahın kəlamıdır.

Bəs belə olduğu bir halda hal-hazırda bu vəziyyətə düşməyimizi yaradan səbəblər nədən ibarətdir: şəxsiyyətimizin niyə bulanıq olması, ailə quruluşumuzun nə üçün gün keçdikcə qan itirməsi, Qurana inanan insanların çox, lakin Quranı lazımınca həyata keçirənlərin sayının az olmasıdır. Oxumağa davam et