Archive | Sentyabr 2016

BƏYANAT

MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT: “2 SENTYABR CÜMƏ GÜNÜ HİCRİ-QƏMƏRİ TƏQVİMİ İLƏ 1437-Cİ İL (M. 2016) ZİLHİCCƏ AYININ İLK GÜNÜDÜR!”

qurban 1437Mərhum dini rəhbər Ayətullah Seyid Fəzlullahın müəssisəsindəki şəri heyət mərhum Seyidin söykəndiyi fiqhi əsasa uyğun olaraq dəqiq astronomik hesablamalara əsaslanaraq cümə gününə təvafüq edən 2016-cı il sentyabr ayının 2-ni 1437-ci il zilhiccə ayının ilk günü elan etmişdir. Beləliklə, 2016-cı il sentyabr ayının 2-si cümə günü zilhiccə ayının ilk günüdür. Bəyanatda deyilir: Oxumağa davam et