Archive | İyun 2017

ЗАЯВЛЕНИЕ

ШАРИАТСКИЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОКОЙНОГО

РЕЛИГИОЗНОГО ЛИДЕРА АЯТОЛЛЫ СЕЙЙИДА МУХАММАДА

ХУСЕЙНА ФАДЛАЛЛЫ ЗАЯВИЛ: «Воскресенье 25 июня – первый день Священного праздника разговения – Ураза (Рамадан) байрам (Ид аль-фитр)!»

Шариатский состав учреждения Аяталлы Сеййида Фадлаллы определил в своем заявлении первый день месяца шавваль 1438 года хиджры (2017г. по христ. лет.). В заявлении говорится: «Новолуние месяца шавваль 1438 года хиджры родится по христ. летоисчислению в субботу 24 июня 2017 в 02:31 по Гринвичу, то есть в 05:31 по местному времени Бейрута (06. 31 по бакинскому времени). Новолуние можно будет увидеть 24 июня: Oxumağa davam et

BƏYANAT

MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT: “25 İYUN BAZAR GÜNÜ MÜBARƏK FİTR BAYRAMININ İLK GÜNÜDÜR!”

Mərhum dini rəhbər Ayətullah Seyid Fəzlullahın müəssisəsindəki şəri heyət bəyanat vermiş və o bəyanatda h. q. təqvimi ilə 1438-ci il (m. 2017) şəvval ayının başlanğıcını müəyyənləşdirmişdir. Bəyanatda deyilir: Oxumağa davam et

RAMAZAN AYI – İLAHİ TƏQVA ÜZƏRİNDƏ İRADƏNİN TƏRBİYƏ OLUNMASI AYI 

RAMAZAN AYININ ASTANASINDA

Gələcək günlərdə ramazan ayının istiqbalına çıxacağıq. İmam Zeynulabidin əleyhissəlamın dediyi kimi ramazan ayı “İslam və paklıq ayıdır”. Allah Rəsulu da ramazan ayına “Ümmətimin ayı” demişdir. Məqam və dərəcələrlə dolu belə bir ayın istiqbalına çıxdığımız vaxt, islami şəxsiyyətin forması ilə əlaqəli olan amillərin bu ayda tanınmasına çalışmalıyıq. Burada çox mühüm bir nöqtə vardır ki, biz ona diqqət etməliyik. Oxumağa davam et