Archive | Oktyabr 2017

NANKORLUQ

Haqqında əzab vədəsi verilən böyük günahlardan biri də nankorluqdur. Quranda onun barəsində əzab vədəsi verilmiş, bir neçə yerdə onun küfr olduğu ifadə edilmiş və onun əvvəlki qövmlərə nazil olmuş əzabın səbəbi olduğu bəyan olunmuşdur. Allah-Taala “İbrahim” surəsinin 7-ci ayəsində buyurur: “Yadınıza salın ki, o zaman Rəbbiniz bunu bildirmişdi: “Əgər şükür etsəniz, sizə (olan nemətimi) artıracağam. Yox, əgər küfr (nankorluq) etsəniz, Mənim əzabım, həqiqətən, şiddətlidir!”

“Bəqərə” surəsinin 152-ci ayəsində buyurulur: “Məni zikr edin ki, Mən də sizi yada salım! Mənə şükür edin, Mənə qarşı nankorluq (küfr) etməyin!” Oxumağa davam et