Archive | Aprel 2019

ƏSMAYİ-HÜSNA

“Əsmayi-hüsna” (ərəbcədə “əl-Əsmaul-hüsna”), yəni “gözəl adlar”. “Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Ən gözəl adlar (əsmayi-hüsna) yalnız Onundur!”[1], “Ən gözəl adlar Allahındır. Onu bu adlarla çağırıb dua edin. …”[2]“… Ən gözəl adlar ancaq Ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Onu təsbih edir (yəni Onu təqdis edib şəninə təriflər deyir) …”[3] kimi ayələrdə də ifadə edildiyi kimi, ən gözəl adlar Allaha məxsusdur, Oxumağa davam et

ЧТО ТАКОЕ ИСТИАЗА

Слово «истиаза» (словарное значение «искать пристанище, прибежище, взывать о помощи») как религиозный термин, в частности в Коране – это мольба-обращение человека к Аллаху в поисках спасения и защиты от любого зла и неприятностей. В Коране и хадисах-преданиях истиаза – молитва-мольба о помощи в беде и несчастье, при любой опасности и в борьбе с внутренними и внешними врагами. Истиаза – это молитва.

Истиаза, предложенная вашему вниманию составлена на основе Корана и достоверных хадисов-преданий. Oxumağa davam et

İSTİAZƏ NƏDİR

Lüğətdə “sığınmaq” mənasını verən “istiazə” sözü İslam maarifində, ələlxüsus Quranda elə bir duadır ki, insan şəri özündən uzaqlaşdırmaq üçün onun vasitəsilə Allaha pənah aparır, Ona sığınaraq Ondan imdad diləyir. Quran və hədislərdə istiazə insanın bəlalar, təhlükələr, daxili və xarici düşmənlər qarşısında mübarizə aparması üçün aləmin Xaliqindən yardım istəməsidir. İstiazə bir duadır. Oxumağa davam et