Archive | Dekabr 2019

GÜNƏŞ TUTULMASI OLACAQ

BƏYANAT

2019-ci il dekabr ayının 26-da həlqəvari Günəş tutulması olacaq. Bu hadisəni Azərbaycandan da müşahidə etmək mümkün olacaq. Tutulma hadisəsini Bakıda 08:03-dən 08:52-yə qədər səhər tezdən Günəş doğan ərəfədə üfüqə yaxın yerdə izləmək olacaq. (www.shao.az)

Günəş tutulduqda – istər tam olsun, istərsə də qismən – şiə məzhəbinə görə hər bir mükəlləfin namaz qılması vacib, əhli-sünnəyə görə isə müəkkəd sünnətdir (Peyğəmbərin davamlı olaraq yerinə yetirdiyi, çox az tərk etdiyi işlərə müəkkəd sünnət deyilir). Bu namaza ayat namazı, yaxud küsuf namazı (səlatul-küsuf) deyilir. Oxumağa davam et