Arxivlər

ŞƏRQDƏ, QƏRBDƏ VƏ İSLAMDA QADIN

İSLAMDA QADIN 

семья81Bu marağınızı aradan qaldırmaq üçün bildirim ki, qadının həqiqi yeri müsəlmançılıqdadır. Bu həqiqəti açıqlayan bəzi izahlar vermək, zənnimcə, faydalı olar:

Bu gün hal-hazırda yer üzündə iqtisadi və ictimai sistemi və dünyagörüşü ilə tam mənası ilə yerləşmiş bir İslam aləmi yoxdur. Lakin bunun felən mövcud olmaması, müsəlmançılığın, həqiqətən, ən ideal sistemi gətirdiyi gerçəkliyini ortadan qaldırmaz. Ümumiyyətlə, biz bu və digər ölkələrin deyil, müsəlmançılığın gətirdiyi ölçülər içərisində İslam aləminin iqtisadi və ictimai sistemini və dünyagörüşünü qısaca gözdən keçirdikdən sonra İslamın, müsəlmançılığın qadına verdiyi dəyəri izah etməyə çalışacağıq. Müsəlmançılığın özünə məxsus kamil bir iqtisadi sistemi mövcuddur. Oxumağa davam et

ŞƏRQDƏ, QƏRBDƏ VƏ İSLAMDA QADIN

QƏRBDƏ QADIN

qad;n ve isƏfəndim, icazə verərsinizsə, projektorlarımızı şərqdən qərbə çevirək: qərb də həmin ölçülər içində ələ alındığı zaman vəziyyət belədir; iqtisadi sistemi ələ alaq. Qərbdə iqtisadi sistem bir qədər əvvəl şərqdə dediyimizin əksinədir. Qərbdə bir mülkiyyət əsası vardır. Bir qazanc sistemi vardır. İnsanlar özləri üçün bəzi nəticələr əldə edə bilir və bununla istədikləri şeylərə sahib ola bilirlər. Qərbdə sərmayə vardır və pulu pul gətirər, – sistemi bütün hökmü ilə caridir. Güclü sərmayə, yaxşı iş görə bilən təşkilat daha böyük qazanclar əldə edə bilir, insanlar istədikləri qədər əşyaya, mala, mülkə sahib ola bilirlər. Oxumağa davam et

ŞƏRQDƏ, QƏRBDƏ VƏ İSLAMDA QADIN

ŞƏRQDƏ QADIN

(c) John Croft; Supplied by The Public Catalogue FoundationProf. Dr. Nəcməddin Ərbakan bu mühazirəni 1967-ci ildə “Türk Evdar Qadınlar Dərnəyi”nin tərtib etdiyi bir gecədə söyləmişdir:

“Çıxışıma başlarkən belə bir möhtərəm cəmiyyət qarşısında bəndənizə sizə xitab etmək şərəfini və imkanını bəxş etdiyinə görə “Türk Evdar Qadınlar Dərnəyi”nə hüzurunuzda təşəkkürü borc bilirəm.

Söhbətim, bəlkə, uzun çəkdi, ona görə də rica edirəm oturmağıma icazə verəsiniz. Ayaqüstə dayanmağım, bəlkə, sizi narahat edə bilər. Oxumağa davam et

ONUN DİLİNDƏN PEYĞƏMBƏRİMİZ

images (2)Hamınızı, bütün tədbir iştirakçılarını hörmət və məhəbbətlə salamlayır, sevgi ilə qucaqlayıram. Bu gün 28 aprel 1997-ci il bazar ertəsi günü gözəl Ankaramızın bu əzəmətli salonunda bir yerə yığışmışıq. Dini İşlər İdarəsinin tərtib etdiyi “IX Müqəddəs Doğum Həftəsi”ni başlayırıq.

Hər şeydən əvvəl belə gözəl bir görüşü təşkil edən, bu qədər əhəmiyyətli bir mövzunu gündəmdə saxlayaraq 9 ildən bəri bu sahədə fəaliyyətini davam etdirən Dini İşlər İdarəsinin bütün kollektivinə və təşkilatçılarına hüzurunuzda təşəkkür edirəm. Oxumağa davam et