Arxivlər

SEYİD FƏZLULLAHIN FİQH MƏKTƏBİNDƏN NADİR MİRVARİLƏR

ORUCU HAMININ YANINDA YEMƏK VƏ

İSLAMIN MÜQƏDDƏSLİYİNƏ ZƏRƏR VERMƏK

orucu yemekBütün müsəlmanlar belə bir fikirlə həmrəydir ki, Allaha, Onun elçisinə və axirət gününə iman gətirmiş bir müsəlman ramazan ayında gündüz vaxtı üzrlü səbəb olmadan insanların gözü qarşısında qida qəbul etməməlidir. Bunu edən şəxs düşüncəsizdir və müsəlmanların dini ayinlərini ələ salmaqdadır. …

Bəzi alimlər belə hesab edirlər ki, ramazan ayında insanların gözü qarşısında qida qəbul edən şəxslərlə mübarizə vasitəsi onlara hikmətlə nəsihət vermək və gözəl öyüddür. Ramazan ayında gündüz vaxtı insanların gözü qarşısında qida qəbul etmək asilikdir, haramdır. Cəmiyyətə açıq hörmətsizlikdir, insanların müqəddəs ayinlərinə qarşı saymazlıqdır, müsəlman ölkələrində ədəbdən kənardır. … Oxumağa davam et

ARVADIN EVİ (YƏNİ AİLƏNİ) HİMAYƏ ETMƏSİ

SEYİD FƏZLULLAHIN FİQH MƏKTƏBİNDƏN NADİR MİRVARİLƏR

ARVADIN EVİ (YƏNİ AİLƏNİ) HİMAYƏ ETMƏSİ

QADININ ERINE XIDMETISUAL: Qadın nikah kəsilərkən həyatın (yəni ailənin) himayəsinin onun ixtiyarında olmasını şərt edə bilər? Əgər şərt kəsilərsə, kişi bu şərtə riayət etməsə, yaxud o şərti batil (keçərsiz) bilsə, izdivac (nikah) əqdi batildirmi?

CAVAB: Bu şərt iki şəkildə icra edilə bilər. Birincisi budur ki, ailənin himayə olunmasının arvadın əlində olacağını şərt edirlər. Bu şərt batildir, çünki Allah-Taala həyatın himayə olunmasını kişiyə tapşırmışdır. Oxumağa davam et

QİNA (MAHNI) VƏ MUSİQİ HALAL İLƏ HARAM ARASINDA

SEYİD FƏZLULLAHIN FİQH MƏKTƏBİNDƏN NADİR MİRVARİLƏR

QİNA (MAHNI) VƏ MUSİQİ HALAL İLƏ HARAM ARASINDA

загруженное (11)Bu günlərdə müxtəlif növ musiqilər və ifalar çoxalmışdır. Bunları müxtəlif radio və televiziya kanalları vasitəsilə dinləyirik. Hətta bir çox reklamlar dinləyicilərə daha çox təsir etsin deyə musiqi və mahnı ilə verilməkdədir. Bu baxımdan da musiqi və mahnının şəri hökmü ətrafında daim suallar ortaya çıxır. O, halaldır, yoxsa haramdır? Musiqinin, o cümlədən klassik, ürfani və dini nəğmələrin hökmü nədir? Oxumağa davam et

BÜRCLƏRİN OXUNMASI … ŞƏRİ VƏ İCTİMAİ İZLƏR

SEYİD FƏZLULLAHIN FİQH MƏKTƏBİNDƏN NADİR MİRVARİLƏR

BÜRCLƏRİN OXUNMASI … ŞƏRİ VƏ İCTİMAİ İZLƏR

astroloji_mnsMüxtəlif informasiya vasitələrində insanların oxuması üçün qısa şəkildə bürclər haqqında məlumatlar verilir. Həm də bu məlumatlar quru ota düşmüş alov kimi sürətlə yayılır. Evdar qadınlar, iş yerlərində olan məmurlar, bir sözlə, böyüklü-kiçikli hər kəs öz bürcünü oxuyur, gələcəyini bilmək istəyir. Beləcə hər kəs bürclər üzərində hekayələr yaradır, xəyallar qurur. Baş verən hadisələri gündəlik olaraq kütləvi informasiyalardan bürclərimiz haqqında eşitdiklərimizlə tutuşdurur və ondan məna çıxarmağa çalışırıq. Oxumağa davam et

DƏNİZ MƏHSULLARI VƏ ŞƏRİ RƏY

SEYİD FƏZLULLAHIN FİQH MƏKTƏBİNDƏN NADİR MİRVARİLƏR

DƏNİZ MƏHSULLARI VƏ ŞƏRİ RƏY

balik_surusuÇoxları bəzi balıqların, yaxud ümumən dəniz məhsullarının, yaxud onlardan çaylarda yaşayanların yeyilməsinin şəri hökmü haqqında soruşurlar. Bir çox fəqihlərdən bu məsələlər haqqında soruşulmuş və onların bu barədə xüsusi fikirləri olmuşdur. Nəzərə alsaq ki, mövzu insanların gündəlik məsələsidir, yəni yeməklə bağlıdır, bu zaman mövzunu işıqlandırmaq və şəri hökmlər haqqında tanışlıq əldə etmək daha zəruri hesab olunur. Oxumağa davam et

ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏYİN ŞƏRİ HÖKMÜ

SEYİD FƏZLULLAHIN FİQH MƏKTƏBİNDƏN NADİR MİRVARİLƏR 

ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏYİN ŞƏRİ HÖKMÜ

Bebekİslam dini nəsəb (nəsil, əcdad silsiləsi) mövzusu ilə geniş maraqlanmışdır, çünki onun miras, nəfəqələr (yaşamaq üçün lazım olan pul və ya şey), qohumluq və bunlardan başqa aid olan hərtərəfli müfəssəl məsələlər kimi şəri nəticələri vardır. Müasir dövrdə də övladı olmayan insanların övladlıq götürmələri barədə çox eşidirik. Bununla bağlı başqa məsələlər də vardır ki, bu barədə şəriətin rəyini bilmək maraqlı və vacibdir. Oxumağa davam et

SÜNİ MAYALANDIRMA: PROBLEMLƏR VƏ MANEƏLƏR

21205Süni mayalandırma məsələsi çox sayda sorğu-sual yaradır. Bunu dəstəkləyən və rədd edən fiqhi rəylər vardır. Bunlar da müzakirə obyektidir. Hamiləliyin qarşısının alınması mövzuları da belədir. Mövzunun əhəmiyyətini, ictimai və əxlaqi cəhətlərini nəzərə alaraq bu problemə toxunmaq qərarına gəldik. Seyid Mühəmmədhüseyn Fəzlullahın fiqhi baxışlarından bu məsələ ilə bağlı şərhlərindən və dəlillərindən istifadə etməklə bu məsələni aydınlaşdıracağıq. Oxumağa davam et