Tag Archive | HƏZRƏT CÜVEYRİYƏ

PEYĞƏMBƏRİMİZİN XANIMLARI – HƏZRƏT CÜVEYRİYƏ

HƏZRƏT CÜVEYRİYƏ

Əsarətdən səadətə

10703800_1689204124638869_4876291546068149622_nMədinədə qurulan İslam dövləti günlər ötdükcə daha da böyüyür, müsəlmanların sayı günbəgün artırdı. Bu vəziyyət başda Peyğəmbərimiz olmaqla müsəlmanları sevindirdiyi halda, özlərini küfrün qaranlığından heç cür qurtara bilməyən müşrikləri isə kədərləndirirdi. Onlar bundan narahat olub üzülsələr də, İslamın nurunu söndürə bilmək üçün müxtəlif yollar fikirləşir və bir çarə axtarırdılar.

Beləcə, müsəlmanların daha da çoxalmasına təhəmmül edə bilməyənlərdən biri də Bəni-Müstəliq rəisi Haris ibn Əbudirər idi. Oxumağa davam et