Tag Archive | islamı qəbul edən qadın

CƏMİLƏNİN (Natalya) İSLAMA GƏLİŞİ

Bəzi insanların İslama gəlişi sevgili Peyğəmbərimizin (Allahın salamı onun və ailəsinin üzərinə olsun!) əshabələrinin həyat tarixçəsinə bənzəyir. Seyid ibn Zeyd deyirdi: “Yəhudilik və xristianlığı öyrəndikdən sonra onlardan imtina etdim, çünki onlara etimad etmədim”. İslamı qəbul edən bacımız Natalyanın əhvalatı isə böyük əshabələrin İslama gəlişi ilə oxşardır. Yazdığı məktubda o belə qeyd edir: “Ümidvaram ki, mənim söylədiklərim kiməsə faydalı olacaq. Mən əminəm ki, bir çox ruslar pravoslavlıqda mənim hiss etdiklərimi hiss edirlər”. Oxumağa davam et