Tag Archive | müsəlmanın müsəlman üzərində 30 haqqı

MÜSƏLMANIN MÜSƏLMAN ÜZƏRİNDƏKİ HAQLARI

İslam dininin ən gözəl və ən uca çağırışı rütbələri, mövqeləri, vəzifə və dərəcələri bir-birindən ayrı da olsa, bütün müsəlmanları qardaşlığa çağırmaqdır. Çox təəssüflər olsun ki, müsəlmanların da bu gün və bundan əvvəlki zamanlarda da ən çox əhəmiyyət vermədikləri məsələ bu İslam qardaşlığıdır.

Bu qardaşlıq İmam Cəfər Sadiqin “Özün üçün sevdiyin hər bir şeyi onun üçün də sevməli və istəməli, özün üçün bəyənmədiyin bir şeyi onun üçün də bəyənməməlisən” sözündə qısa bir şəkildə ifadə edilmişdir. Oxumağa davam et