BÖHTAN ATMAQ

Böyük günah olması qiyasi-əvləviyyəti-qətiyyə (qəti münasiblik – qiyasın məqbul olan bir növü) yolu ilə sübuta yetən böyük günahlardan biri də böhtandır. Böhtan başqa bir şəxsə onda olmayan bir şeyi, yaxud eybi nisbət vermək mənasını verir. Qeybət etmək, yəni insanda olan gizli bir eybi yad etmək böyük günah olduğu üçün insanda olmayan bir eybin zikr edilməsi mənasını verən böhtan əvləviyyət yolu ilə və əqlin qəti hökmünə əsasən böyük günah olacaqdır. Bəlkə, böhtan iki böyük günaha şamildir ki: qeybət və yalan. Oxumağa davam et

ƏN BÖYÜK GÜNAH – ZƏKAT VERMƏMƏK

Bilindiyi kimi zəkat, həmçinin xüms İslamın əsasını təşkil edən sütunlardan (rüknlərdən) hesab olunur. Zəkat namazdan sonra ikinci önəmli ibadətdir, füruüddinin ikinci bəndidir. Onun vacib olması dinin zərurətlərindəndir. Allah Quran-kərimin bir çox ayələrində (27 ayədə) onu namazla birlikdə zikr etmiş və zəkat verməyən ümmətləri şiddətli cəzaya mübtəla etmişdir. Hədisi-şərifdə bildirilmişdir ki, zəkat verməyən şəxsin namazı qəbul olunmaz və onun bir qiratını verməyən şəxs istəyərsə yəhudi, istəyərsə xristian ölər. Oxumağa davam et

HƏSƏD

Mötəbər nəsslərdə haqqında əzab vədəsi verilmiş günahlardan biri də həsəddir. Həsəd bir şəxsə bir nemət, həm də ona layiq olan bir nemət verildikdə ondan məmnun olmamaq, onu istəməmək və o nemətin onun əlindən çıxmasını istəməkdir[1]. Bu isə qəti dəlillərlə haramdır. Allah-Taalanın təqdirini və hökmünü bəyənməmək deməkdir. Qəlbin çirkinliyidir, xəbislikdir. Oxumağa davam et

BİDƏT ÇIXARMAQ

Mütəvatir rəvayətlərdə əzab vədəsi verilmiş böyük günahlardan biri də “bidət çıxarmaq”dır. Bidət nədir? Hz. Peyğəmbər və kəramətli əshabələrin dövrlərində görünməyib həyata keçirilməyən, hətta bir bənzəri olmayan və İslam dinində olmadığı bir halda sonradan ortaya çıxan (ələlxüsus, tövqifi ibadətlər barəsində) və ibadət qəbul edilən fikir və əməllərə, Sünnəyə zidd olan davranışlara bidət deyilir.

Dində sonradan ortaya çıxan və haqqında hər hansı bir dəlil olmayan bu kimi vəziyyətlər haqqında Rəsulullah belə buyurmuşdur: Oxumağa davam et

NAMAZI QƏSDƏN TƏRK ETMƏK

Füruüddinin (dinin budaqlarının) birinci maddəsi namazdır. Namaz Allahın bəndələrə vacib etdiyi ibadətlərin ən əhəmiyyətlisidir. Hədisi-şərifdə qeyd olunmuşdur ki, namaz dinin sütunudur, əgər o qəbul olunarsa, insanın digər əməlləri də qəbul olunar, əgər qəbul olunmazsa, insanın digər əməlləri də qəbul olunmaz. Namaz qılan bir şəxsin böyük bir savabı olduğu kimi, onu tərk edən (qılmayan), yaxud ona səhlənkar yanaşan şəxsin də şiddətli əzabı vardır. Oxumağa davam et

NANKORLUQ

Haqqında əzab vədəsi verilən böyük günahlardan biri də nankorluqdur. Quranda onun barəsində əzab vədəsi verilmiş, bir neçə yerdə onun küfr olduğu ifadə edilmiş və onun əvvəlki qövmlərə nazil olmuş əzabın səbəbi olduğu bəyan olunmuşdur. Allah-Taala “İbrahim” surəsinin 7-ci ayəsində buyurur: “Yadınıza salın ki, o zaman Rəbbiniz bunu bildirmişdi: “Əgər şükür etsəniz, sizə (olan nemətimi) artıracağam. Yox, əgər küfr (nankorluq) etsəniz, Mənim əzabım, həqiqətən, şiddətlidir!”

“Bəqərə” surəsinin 152-ci ayəsində buyurulur: “Məni zikr edin ki, Mən də sizi yada salım! Mənə şükür edin, Mənə qarşı nankorluq (küfr) etməyin!” Oxumağa davam et

ЗАЯВЛЕНИЕ

ШАРИАТСКИЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОКОЙНОГО

РЕЛИГИОЗНОГО ЛИДЕРА АЯТОЛЛЫ СЕЙЙИДА МУХАММАДА

ХУСЕЙНА ФАДЛАЛЛЫ ЗАЯВИЛ: «Воскресенье 25 июня – первый день Священного праздника разговения – Ураза (Рамадан) байрам (Ид аль-фитр)!»

Шариатский состав учреждения Аяталлы Сеййида Фадлаллы определил в своем заявлении первый день месяца шавваль 1438 года хиджры (2017г. по христ. лет.). В заявлении говорится: «Новолуние месяца шавваль 1438 года хиджры родится по христ. летоисчислению в субботу 24 июня 2017 в 02:31 по Гринвичу, то есть в 05:31 по местному времени Бейрута (06. 31 по бакинскому времени). Новолуние можно будет увидеть 24 июня: Oxumağa davam et