MÜSƏLMANIN MÜSƏLMAN ÜZƏRİNDƏKİ HAQLARI

İslam dininin ən gözəl və ən uca çağırışı rütbələri, mövqeləri, vəzifə və dərəcələri bir-birindən ayrı da olsa, bütün müsəlmanları qardaşlığa çağırmaqdır. Çox təəssüflər olsun ki, müsəlmanların da bu gün və bundan əvvəlki zamanlarda da ən çox əhəmiyyət vermədikləri məsələ bu İslam qardaşlığıdır.

Bu qardaşlıq İmam Cəfər Sadiqin “Özün üçün sevdiyin hər bir şeyi onun üçün də sevməli və istəməli, özün üçün bəyənmədiyin bir şeyi onun üçün də bəyənməməlisən” sözündə qısa bir şəkildə ifadə edilmişdir. Oxumağa davam et

2020-Cİ İLİN GÜNƏŞ VƏ AY TUTULMALARI

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası 2020-ci ildə gözlənilən Günəş və Ay tutulmalarının vaxtını təqdim edir.

2020-ci ildə 6 tutulma hadisəsi müşahidə olunacaq. 6 tutulmanın 2-si Günəş, 4-ü isə Ay tutulması olacaq. Sonuncu dəfə bu sayda tutulma hadisəsi 2009-cu ildə baş vermişdir.

2020-ci ildə baş verəcək 6 tutulma hadisəsindən Azərbaycanda yalnız 3-ü müşahidə olunacaq. Bunlardan 1-i Günəş, 2-si isə Ay tutulması olacaq. Oxumağa davam et

GÜNƏŞ TUTULMASI OLACAQ

BƏYANAT

2019-ci il dekabr ayının 26-da həlqəvari Günəş tutulması olacaq. Bu hadisəni Azərbaycandan da müşahidə etmək mümkün olacaq. Tutulma hadisəsini Bakıda 08:03-dən 08:52-yə qədər səhər tezdən Günəş doğan ərəfədə üfüqə yaxın yerdə izləmək olacaq. (www.shao.az)

Günəş tutulduqda – istər tam olsun, istərsə də qismən – şiə məzhəbinə görə hər bir mükəlləfin namaz qılması vacib, əhli-sünnəyə görə isə müəkkəd sünnətdir (Peyğəmbərin davamlı olaraq yerinə yetirdiyi, çox az tərk etdiyi işlərə müəkkəd sünnət deyilir). Bu namaza ayat namazı, yaxud küsuf namazı (səlatul-küsuf) deyilir. Oxumağa davam et

CÜMƏ QÜSLÜNÜN HÖKMÜ (Əllamə Sadiqi Tehraninin fitvalarına əsasən)

Cümə qüslü vacib qüsllərdəndir, ələlxüsus cümə namazında iştirak edən şəxslər üçün. Bu fikrin tərəfdarlarından biri də məhrum Şeyx Səduqdur. Şeyx Mofid də “Muqniə” əsərində onu vacib bir sünnə hesab etmişdir. Və bu özü də qüsl ayələrinin və bəzi səhih rəvayətlərin mütləq tələbidir. Cümə qüslünü vacib hesab edən səhih və çoxlu rəvayətlər qarşısında onun vacib olmamasının, yəni müstəhəb, yaxud müstəhəbbi-müəkkəd (ciddiyyətlə tövsiyə olunmuş müstəhəb) olmasının əksər müctəhidlər tərəfindən qəbul edilməsinin bu hökmün pozulmasında heç bir rolu yoxdur[1]. Oxumağa davam et

ƏSMAYİ-HÜSNA

“Əsmayi-hüsna” (ərəbcədə “əl-Əsmaul-hüsna”), yəni “gözəl adlar”. “Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Ən gözəl adlar (əsmayi-hüsna) yalnız Onundur!”[1], “Ən gözəl adlar Allahındır. Onu bu adlarla çağırıb dua edin. …”[2]“… Ən gözəl adlar ancaq Ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Onu təsbih edir (yəni Onu təqdis edib şəninə təriflər deyir) …”[3] kimi ayələrdə də ifadə edildiyi kimi, ən gözəl adlar Allaha məxsusdur, Oxumağa davam et

ЧТО ТАКОЕ ИСТИАЗА

Слово «истиаза» (словарное значение «искать пристанище, прибежище, взывать о помощи») как религиозный термин, в частности в Коране – это мольба-обращение человека к Аллаху в поисках спасения и защиты от любого зла и неприятностей. В Коране и хадисах-преданиях истиаза – молитва-мольба о помощи в беде и несчастье, при любой опасности и в борьбе с внутренними и внешними врагами. Истиаза – это молитва.

Истиаза, предложенная вашему вниманию составлена на основе Корана и достоверных хадисов-преданий. Oxumağa davam et

İSTİAZƏ NƏDİR

Lüğətdə “sığınmaq” mənasını verən “istiazə” sözü İslam maarifində, ələlxüsus Quranda elə bir duadır ki, insan şəri özündən uzaqlaşdırmaq üçün onun vasitəsilə Allaha pənah aparır, Ona sığınaraq Ondan imdad diləyir. Quran və hədislərdə istiazə insanın bəlalar, təhlükələr, daxili və xarici düşmənlər qarşısında mübarizə aparması üçün aləmin Xaliqindən yardım istəməsidir. İstiazə bir duadır. Oxumağa davam et