İSLAMI NİYƏ SEÇDİM

MƏQALƏNİN MÜƏLLİFİ 1950-ci İLDƏ İSLAMI QƏBUL EDƏN

AMERİKALI YƏHUDİ MƏRYƏM CƏMİLƏDİR (ƏVVƏLKİ ADI MARQARET MARKUS)

tesetturlu-kadinİslam dininə marağım on yaşında “bazar günü məktəbi”ndə oxuyarkən yaranmışdır. O zaman məni ərəblər və yəhudilər arasında olan tarixi əlaqə heyrətləndirmişdi. Yəhudi dərsliklərində Həzrət İbrahimin (Avraam) həm ərəblərin, həm də yəhudilərin əcdadı olması bildirilirdi. Orta əsr Avropa xristianlarının yüzillər sonra yəhudilərə etdikləri əziyyətləri və onların həyatının dözülməz həddə çatdırılması haqqında oxuyurdum. İslamın yayıldığı ölkələrdən olan İspaniya isə onları çox gözəl qəbul edib qucaq açmışdır. Oxumağa davam et

BƏYANAT

MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT: “2 SENTYABR CÜMƏ GÜNÜ HİCRİ-QƏMƏRİ TƏQVİMİ İLƏ 1437-Cİ İL (M. 2016) ZİLHİCCƏ AYININ İLK GÜNÜDÜR!”

qurban 1437Mərhum dini rəhbər Ayətullah Seyid Fəzlullahın müəssisəsindəki şəri heyət mərhum Seyidin söykəndiyi fiqhi əsasa uyğun olaraq dəqiq astronomik hesablamalara əsaslanaraq cümə gününə təvafüq edən 2016-cı il sentyabr ayının 2-ni 1437-ci il zilhiccə ayının ilk günü elan etmişdir. Beləliklə, 2016-cı il sentyabr ayının 2-si cümə günü zilhiccə ayının ilk günüdür. Bəyanatda deyilir: Oxumağa davam et

DUA VƏ QURANDAN DUALAR (davamı)

YUSİF ƏLEYHİSSƏLAMIN QARDAŞLARININ

ÖZ ATALARINDAN KÖMƏK İSTƏMƏSİNİN İZAH OLUNMASI

dua-2Şirklə dolu dualarda Allahdan başqasını çağıran (onlara yalvarıb-yaxaran) şəxslər özlərinin bu əməllərinə görə hər hansı bir sübuta sahibdirlər? Onlar avam insanları aldatmaq üçün dəlil adı altında özləri üçün bir bəhanə uydurmuşlar. Bəzən Həzrət Yəqubun övladlarının onu (yəni Yəqub əleyhissəlamı) çağırdıqlarını və ona dediklərini dəlil gətirirlər: Oxumağa davam et

DUA VƏ QURANDAN DUALAR

MÜQƏDDİMƏ

dua-1Öz bəndələrinin dua etməsinə izin verən, imanı, tövbəni və ağlamağı Özünə yaxınlaşma vasitələrindən qərar verən Allaha həmd olsun!

Salam və salavat olsun nəbilərin sonuncusu Mühəmmədə, onun ailəsinə və təqvalı tabeçilərinə!

Şükür və tərif əzimüşşən Pərvərdigarın müqəddəs zatına layiqdir ki, böyüklüyün, ehtiyacsızlığın və izzətin kamalı ilə Özünün lütf, mərhəmət, mehribanlıq və ülfət qapılarını Öz bəndələrinin üzünə açdı, Oxumağa davam et

QURAN AYƏLƏRİ İŞIĞINDA ÜSULİ-DİN (davamı)

ƏQLİ BAXIMDAN ALLAHA VƏ AXİRƏT GÜNÜNƏ İMAN GƏTİRMƏK VƏ ONUN FAYDALARI

KuranGərək hər kəs başa düşsün ki, Allaha və axirət gününə iman gətirməyin dünya və axirət üçün çox faydaları vardır. Digər əsaslara iman gətirmək belə deyildir. Çünki bu ikisinə iman gətirmək bəşərin fəsada mübtəla olmasının qarşısını alır, onu zülmdən, sitəmdən və xəyanətdən çəkindirir, çünki Allaha iman gətirir. Hansı Allaha? Bilmək lazımdır ki, Allah İlahdan başqadır. İlah kəlməsi şüursuz və cansız bir büt olmasına baxmayaraq, hər bir məbuda deyilə bilər. Lakin Allah kəlməsi bütün kamalatı (kamillikləri) Özündə cəmləşdirən bir Zat üçün işlənir. Deməli, Allah elə bir varlıqdır ki, hər şeyi zatən bilir, O, hər şeyə qadirdir. Oxumağa davam et

QURAN AYƏLƏRİ İŞIĞINDA ÜSULİ-DİN

MÜQƏDDİMƏ

Bütün həmdlər bizi haqq dinə doğru hidayət edən Allaha məxsusdur!

Əgər Allah bizi hidayət etməsəydi, biz hidayət oluna bilməzdik!

quran-rehal-and-chandleri_1396430729Bilin ki, səhih (doğru) və məqul (ağlauyğun) din odur ki, onun üsulları və əsasları bürhan (dəlil, sübut) və mədrəkə (sənədə) əsaslanmış olsun və ona aydın dəlil göstərilsin, nəinki keçmişdə yaşayanların sözləri. Çox təəssüflər olsun ki, İslam alimləri üsulların (dinin əsaslarının) və əqidələrin araşdırılması və dəlillə ələ gətirilməsi lazım olduğuna inanmalarına və bu mövzuda təqlidi (fikri dəlilsiz qəbul etməyi) caiz bilməmələrinə, hətta fəqihlərin risalələrində bu mətləb qeyd olunmasına baxmayaraq, İslam iddiaçılarının hər birindən “Sizin üsuli-dininiz neçədir və sənədiniz nədir?” – deyə soruşsan, cavabında ya aciz qalırlar, yaxud da öz fikirlərilə dəlillər gətirir və öz əqllərilə sübut sayırlar. Onlardan soruşuruq: Oxumağa davam et

5 İYUL AZƏRBAYCANDA FİTR BAYRAMI GÜNÜDÜR!

shw37_1MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD MÜHƏMMƏDHÜSEYN FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT BƏYANAT VERMİŞ VƏ O BƏYANATDA H. Q. TƏQVİMİLƏ 1437-Cİ İL (M. 2016) ŞƏVVAL AYININ ƏVVƏLİNİ MÜƏYYƏN ETMİŞDİR

BƏYANATDA DEYİLİR: “Astronomik hesablamalar göstərir ki, h. q. təqvimi ilə 1437-ci il (m. 2016) şəvval ayının hilalı 2016-cı il iyul ayının 4-ü bazar ertəsi günü Qrinviç saatı ilə 11:01-də, yəni Beyrut şəhəri yerli saatla 14:01-də (Bakı vaxtı ilə 15:01-də) doğacaq. Oxumağa davam et