Tag Archive | bidet nedir

BİDƏT ÇIXARMAQ

Mütəvatir rəvayətlərdə əzab vədəsi verilmiş böyük günahlardan biri də “bidət çıxarmaq”dır. Bidət nədir? Hz. Peyğəmbər və kəramətli əshabələrin dövrlərində görünməyib həyata keçirilməyən, hətta bir bənzəri olmayan və İslam dinində olmadığı bir halda sonradan ortaya çıxan (ələlxüsus, tövqifi ibadətlər barəsində) və ibadət qəbul edilən fikir və əməllərə, Sünnəyə zidd olan davranışlara bidət deyilir.

Dində sonradan ortaya çıxan və haqqında hər hansı bir dəlil olmayan bu kimi vəziyyətlər haqqında Rəsulullah belə buyurmuşdur: Oxumağa davam et