Tag Archive | ramazan 1438

BƏYANAT (1438 – 2017)

MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT: “27 MAY ŞƏNBƏ GÜNÜ HİCRİ-QƏMƏRİ TƏQVİMİ İLƏ 1438-Cİ İL (M. 2017) MÜBARƏK RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜDÜR!”

Mərhum dini rəhbər Ayətullah Seyid Fəzlullahın müəssisəsindəki şəri heyət mərhum Seyidin söykəndiyi fiqhi əsasa uyğun olaraq dəqiq astronomik hesablamalara əsaslanaraq şənbə gününə təvafüq edən 2017-ci il may ayının 27-ni 1438-ci il mübarək ramazan ayının ilk günü elan etmişdir. Beləliklə, 2017-ci il may ayının 27-si şənbə günü mübarək ramazan ayının ilk günüdür. May ayının 26-sı axşam niyyət axşamıdır. Oxumağa davam et