Tag Archive | ramazan ayı 1441

BƏYANAT

MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT:

“24 APREL CÜMƏ GÜNÜ MÜBARƏK RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜDÜR!”

Mərhum dini rəhbər Ayətullah Seyid Fəzlullahın müəssisəsindəki şəri heyət bəyanat vermiş və o bəyanatda cümə gününə təvafüq edən 2020-ci il aprel ayının 24-nü 1441-ci il mübarək ramazan ayının ilk günü elan etmişdir. Oxumağa davam et