Tag Archive | Ramazan bayrami

BƏYANAT

MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT: “25 İYUN BAZAR GÜNÜ MÜBARƏK FİTR BAYRAMININ İLK GÜNÜDÜR!”

Mərhum dini rəhbər Ayətullah Seyid Fəzlullahın müəssisəsindəki şəri heyət bəyanat vermiş və o bəyanatda h. q. təqvimi ilə 1438-ci il (m. 2017) şəvval ayının başlanğıcını müəyyənləşdirmişdir. Bəyanatda deyilir: Oxumağa davam et

5 İYUL AZƏRBAYCANDA FİTR BAYRAMI GÜNÜDÜR!

shw37_1MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD MÜHƏMMƏDHÜSEYN FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT BƏYANAT VERMİŞ VƏ O BƏYANATDA H. Q. TƏQVİMİLƏ 1437-Cİ İL (M. 2016) ŞƏVVAL AYININ ƏVVƏLİNİ MÜƏYYƏN ETMİŞDİR

BƏYANATDA DEYİLİR: “Astronomik hesablamalar göstərir ki, h. q. təqvimi ilə 1437-ci il (m. 2016) şəvval ayının hilalı 2016-cı il iyul ayının 4-ü bazar ertəsi günü Qrinviç saatı ilə 11:01-də, yəni Beyrut şəhəri yerli saatla 14:01-də (Bakı vaxtı ilə 15:01-də) doğacaq. Oxumağa davam et

BƏYANAT

MƏRHUM DİNİ RƏHBƏR AYƏTULLAH SEYİD FƏZLULLAHIN MÜƏSSİSƏSİNDƏKİ ŞƏRİ HEYƏT: “17 İYUL CÜMƏ GÜNÜ YER KÜRƏSİNİN ŞƏRQ VƏ QƏRB HİSSƏLƏRİNDƏ MÜBARƏK FİTR BAYRAMININ İLK GÜNÜDÜR!”

Şəvval-1436Mərhum dini rəhbər Ayətullah Seyid Fəzlullahın müəssisəsindəki şəri heyət mərhum Seyidin söykəndiyi fiqhi əsasa uyğun olaraq dəqiq astronomik hesablamalara əsaslanaraq cümə gününə təvafüq edən 2015-ci il iyul ayının 17-ni 1436-cı il mübarək Fitr bayramı günlərinin ilk günü elan etmişdir. Beləliklə, 2015-ci il iyul ayının 16-sı cümə axşamı günü mübarək ramazan ayının son günüdür. Bəyanatda deyilir: Oxumağa davam et