Tag Archive | sovet qadini

ŞƏRQDƏ, QƏRBDƏ VƏ İSLAMDA QADIN

ŞƏRQDƏ QADIN

(c) John Croft; Supplied by The Public Catalogue FoundationProf. Dr. Nəcməddin Ərbakan bu mühazirəni 1967-ci ildə “Türk Evdar Qadınlar Dərnəyi”nin tərtib etdiyi bir gecədə söyləmişdir:

“Çıxışıma başlarkən belə bir möhtərəm cəmiyyət qarşısında bəndənizə sizə xitab etmək şərəfini və imkanını bəxş etdiyinə görə “Türk Evdar Qadınlar Dərnəyi”nə hüzurunuzda təşəkkürü borc bilirəm.

Söhbətim, bəlkə, uzun çəkdi, ona görə də rica edirəm oturmağıma icazə verəsiniz. Ayaqüstə dayanmağım, bəlkə, sizi narahat edə bilər. Oxumağa davam et