Tag Archive | ummu harise

İSLAM CƏMİYYƏTİNDƏ QADININ ROLU (İKİNCİ HİSSƏ)

MÜSİBƏT VƏ ÇƏTİNLİK ZAMANINDA SƏBİR ETMƏK

VƏ SAVABINI ALLAHDAN GÖZLƏMƏK

images (3)Allah (c.c) bu dünyada istər qadın olsun, istər kişi olsun, bütün qullarını müsibət və çətinliklərlə imtahan edir. Bu imtahanlarda müvəffəqiyyət qazanmaq ancaq bunların Allahdan gəldiyini bilib səbirlə qarşılamaqla mümkündür. İmtahanlara (sınaqlara) səbir etmək imanın açıq bir göstəricisidir. Allaha səmimiyyətlə bağlanmış xanım əshabələrin həyatları haqqında oxuduqda ən dəyərli varlıqlarını itirmək kimi müsibətlə qarşılaşdıqda belə bunu böyük bir səbir və mətanətlə qarşılayıb mükafatını Allahdan gözlədiklərini görürük. Oxumağa davam et