Tag Archive | elli istek

ƏLLİ İSTƏK

hasan_el_benna_Bu istəklərin giriş hissəsində

aşağıdakı sözlər deyilmişdir:

“Bu istəklərin hər biri tədqiqatçıların bir yerdə aparacaqları incə və geniş araşdırmaları tələb edir. Bununla bərabər bu əlli istək, ümmətin inkişafının bütün şərtləri və ehtiyaclarını əhatə edir. Bu istəklərin yerinə yetirilməsi üçün insanların qarşısında cürbəcür məneələr vardır. Bunları həyata keçirməkdən ötrü böyük səbir və diqqət, qüvvətli və sabit iradə lazımdır. Bütün bunlarla bərabər səmimi olaraq bu işə qərar verilərsə, yol açılar; güclü iradəyə sahib olan bir cəmiyyətin arzu etdiyi hər şeyə qovuşması isə qaçılmaz bir həqiqətdir”. Oxumağa davam et