Tag Archive | seyyid fadlallah

SEYİD FƏZLULLAHIN FİQH MƏKTƏBİNDƏN NADİR MİRVARİLƏR

QADININ BƏZƏNMƏSİ

Qadinin bezenmesiSUAL: Qadının başqalarının nəzərini cəlb etməyən qolbaq üzük taxması icazəlidirmi?

CAVAB: “Mömin qadınlara de ki, … zinətlərini izhar etməsinlər (yəni açmasınlar), lakin o zinətlərdən zahir olanı istisnadır. …” (“Nur”, 31) ayəsindən belə başa düşürük ki, bədənin zahiri üzvlərinə (üzə və əllərə – X.Q.) zinət geyinmək icazəlidir. Yəni üzük taxmaq və s. zinətlərdən istifadə etmək icazəlidir. Bir şərtlə ki, bu zinətlər şəhvani hissləri hərəkətə gətirməsin.

SUAL: İslami hicabın həddi nədir?

CAVAB: Hicabın həddi iki xətt üzərindədir: bədənin örtülməsi və açıq-saçıq olub bəzənməmək. Oxumağa davam et

SEYİD FƏZLULLAHIN FİQH MƏKTƏBİNDƏN NADİR MİRVARİLƏR

ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏYİN ŞƏRİ HÖKMÜ

cocukkkİslam dini nəsəb (nəsil, əcdad silsiləsi) mövzusu ilə geniş maraqlanmışdır, çünki onun miras, nəfəqələr (yaşamaq üçün lazım olan pul və ya şey), qohumluq və bunlardan başqa aid olan hərtərəfli müfəssəl məsələlər kimi şəri nəticələri vardır. Müasir dövrdə də övladı olmayan insanların övladlıq götürmələri barədə çox eşidirik. Bununla bağlı başqa məsələlər də vardır ki, bu barədə şəriətin rəyini bilmək maraqlı və vacibdir. Oxumağa davam et