Tag Archive | yumsaqliq

YUMŞAQLIĞIN MÜKAFATI

10325766_622140917864143_7535502695200689734_nHz. Aişədən rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah (s) belə buyurdu: “Ey Aişə, şübhəsiz ki, Allah Rəfiqdir, rifqi sevir. Sərt münasibətə və daha başqa hərəkətlərə vermədiyi savabı yumşaqlığa verir”[1].

Yumşaqlıq yüngül (mülayimət, sühulət), incə və həlim davranış kimi mənaları ehtiva edən “rifq” İslam əxlaqının əsas məfhumlarından biridir. Hədisin mətnində işlənən “unf” “rifqin” ziddi olan şiddət və sərtlik deməkdir. Dost, yoldaş və yumşaq mənasında olan “Rəfiq” isə rifq ilə müamilə edən Allah-Taalaya isim/sifət olaraq istifadə edilmişdir. Oxumağa davam et