Archive | Avqust 2014

ŞƏRQDƏ, QƏRBDƏ VƏ İSLAMDA QADIN

İSLAMDA QADIN 

семья81Bu marağınızı aradan qaldırmaq üçün bildirim ki, qadının həqiqi yeri müsəlmançılıqdadır. Bu həqiqəti açıqlayan bəzi izahlar vermək, zənnimcə, faydalı olar:

Bu gün hal-hazırda yer üzündə iqtisadi və ictimai sistemi və dünyagörüşü ilə tam mənası ilə yerləşmiş bir İslam aləmi yoxdur. Lakin bunun felən mövcud olmaması, müsəlmançılığın, həqiqətən, ən ideal sistemi gətirdiyi gerçəkliyini ortadan qaldırmaz. Ümumiyyətlə, biz bu və digər ölkələrin deyil, müsəlmançılığın gətirdiyi ölçülər içərisində İslam aləminin iqtisadi və ictimai sistemini və dünyagörüşünü qısaca gözdən keçirdikdən sonra İslamın, müsəlmançılığın qadına verdiyi dəyəri izah etməyə çalışacağıq. Müsəlmançılığın özünə məxsus kamil bir iqtisadi sistemi mövcuddur. Oxumağa davam et

ŞƏRQDƏ, QƏRBDƏ VƏ İSLAMDA QADIN

QƏRBDƏ QADIN

qad;n ve isƏfəndim, icazə verərsinizsə, projektorlarımızı şərqdən qərbə çevirək: qərb də həmin ölçülər içində ələ alındığı zaman vəziyyət belədir; iqtisadi sistemi ələ alaq. Qərbdə iqtisadi sistem bir qədər əvvəl şərqdə dediyimizin əksinədir. Qərbdə bir mülkiyyət əsası vardır. Bir qazanc sistemi vardır. İnsanlar özləri üçün bəzi nəticələr əldə edə bilir və bununla istədikləri şeylərə sahib ola bilirlər. Qərbdə sərmayə vardır və pulu pul gətirər, – sistemi bütün hökmü ilə caridir. Güclü sərmayə, yaxşı iş görə bilən təşkilat daha böyük qazanclar əldə edə bilir, insanlar istədikləri qədər əşyaya, mala, mülkə sahib ola bilirlər. Oxumağa davam et

ŞƏRQDƏ, QƏRBDƏ VƏ İSLAMDA QADIN

ŞƏRQDƏ QADIN

(c) John Croft; Supplied by The Public Catalogue FoundationProf. Dr. Nəcməddin Ərbakan bu mühazirəni 1967-ci ildə “Türk Evdar Qadınlar Dərnəyi”nin tərtib etdiyi bir gecədə söyləmişdir:

“Çıxışıma başlarkən belə bir möhtərəm cəmiyyət qarşısında bəndənizə sizə xitab etmək şərəfini və imkanını bəxş etdiyinə görə “Türk Evdar Qadınlar Dərnəyi”nə hüzurunuzda təşəkkürü borc bilirəm.

Söhbətim, bəlkə, uzun çəkdi, ona görə də rica edirəm oturmağıma icazə verəsiniz. Ayaqüstə dayanmağım, bəlkə, sizi narahat edə bilər. Oxumağa davam et

İRENA XANDONO

IRENA XANDONOİndoneziyanın ən iri kilsələrindən birinə uzun zaman xidmət etmiş, keçmiş rahibə, indi isə mömin bir müsəlman qadın İrena Xandono İslamı islamofob bir keşişin vəzlərindən sonra (!) qəbul edib. Kiçik yaşlarından Müqəddəs Məryəm adına kilsə təşkilatında xidmətə başlamış İrenanın valideynləri həmin kilsənin yaradıcıları olmuşdu. “Azmış quzuların xilas edilməsi” ilə məşğul olan bu təşkilatın əsas məqsədi xristianlığı qeyri-xristianlar arasında təbliğ etmək, missionerlər yetişdirmək idi. Az müddət ərzində belə bir missioner hərəkatın liderinə çevrilən İrenanın nə vaxtsa İslamın təbliğatçısı olacağı heç ağlına da gəlməzdi: “Mən xristian keşişlərinin hazırlandığı Teologiya və Fəlsəfə Universitetində təhsil almağa başladım. Orada bizə dinlərin müqayisəli təhlili haqqında mühazirə oxunarkən İslamı aqressiv və mürtəce bir din kimi təqdim edirdilər. Hətta belə misallar da gətirirdilər: “Əgər İslamı tanımaq istəyirsinizsə, sadəcə İndoneziyadakı müsəlmanların aqibətinə nəzər yetirin. Oxumağa davam et

XÜRRƏM SULTAN

“Böhtançılar Osmanlını anlaya bilsəydilər, müsəlman olardılar…”

tesekkur09picYeddi iqlim tipinə malik olan, üç qitə və yeddi dənizə hökm edən, möhtəşəm və bir gün dağılacağını heç kimin xəyal belə edə bilmədiyi əzəmətli bir imperiyanın ən dahi qadın şəxsiyyətlərindən biridir Xürrəm Sultan.
Adına olmazın şayiələr, hekayələr uydurulmuş, bir çox yazarların, xüsusilə də, Avropa tarixçiləri və rəssamlarının xəstə fantaziyaları üçün qida mənbəyi kimi istifadə etdikləri bu qadın hər zaman Osmanlı səltənətinin ən parlaq və yaddaqalan qadın nümayəndəsi kimi qalmaqdadır. Adına hələ də nağıllar uydurulur, iftira dolu tarixçələr yazılır, filmlər çəkilir. Oxumağa davam et

“STOKHOLM SİNDROMU”, YOXSA DOĞRU SEÇİM

İVON RİDLİİslamı qəbul etdikdən sonra bütün İslam əleyhinə olan qüvvələr üçün bu, həqiqi başağrısına çevrildi. Yazıları, ictimaiyyət qarşısında çıxışları, hazırladığı müəllif proqramları ilə dünyanı Fələstin problemini və sionist zülmünü unutmağa qoymayan İvon Ridli yazar, Press TV kanalının aparıcısı, Müharibəyə Son Koalisiyasının yaradıcılarından biri olaraq sionizmə qarşı mübarizəsini elə sionizmin öz əlində olan KİV vasitəsilə aparır. Fələstin, İraq, Əfqanıstan, Liviya dəhşətlərini öz yazılarında daha fərqli və aydın şəkildə işıqlandırarkən dünyanın diqqətini bu dəhşətlərin əsl səbəbkarına – sionizmə yönəldir, Oxumağa davam et